Skip to main content

Fotograficzny Mastermind #93 – Jak przygotować wystawę


Fotograficzny Mastermind #93 – Jak przygotować wystawę fotografii z punktu widzenia fotografa.

Fotograficzny Mastermind to ciekawi ludzie o różnych poglądach, doświadczeniach, często odmiennych punktach widzenia. To właśnie dzięki tej różnorodności możemy rozmawiać na każdy temat i wyciągać nieszablonowe wnioski. Poznaj nas bliżej i dowiedz się, co nam w sercu gra i czym zajmujemy się na co dzień.

Ściąga:

https://joannanowicka.com/

https://nck.krakow.pl/sila-fotografii-2022-szesc-wystaw-w-nck/

https://www.centrala.art/aktualnosci/

https://wystawavangogh.pl/