Skip to main content

Polityka Prywatności

Dbamy o Twoją prywatność

Od dnia 25 maja 2018 r. dostosowujemy naszą działalność do nowego Rozporządzenia Unii Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Zaktualizowaliśmy naszą Politykę Prywatności, aby udzielić Ci bardziej szczegółowych informacji, w jaki sposób PokochajFotografie.pl chroni twoją prywatność, oraz w jaki sposób możesz korzystać ze swoich praw odnośnie danych osobowych.

Polityka prywatności

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, zwane RODO. Poniższa Polityka Bezpieczeństwa ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników serwisu „PokochajFotografie.pl”, którzy korzystają z serwisu PokochajFotografie.pl lub otrzymują materiały marketingowe i promocyjne związane z tematyką serwisu „PokochajFotografie.pl”, w tym w szczególności „Newsletter PokochajFotografie.pl” i zawiera informacje o zbieranych danych osobowych przez podmiot będący właścicielem serwisu internetowego „PokochajFotografie.pl” oraz sposobie ich przetwarzania i wykorzystywania.

Co powinieneś wiedzieć?

1. Właścicielem serwisu internetowego „PokochajFotografie.pl” oraz wydawcą miesięcznika „PokochajFotografie.pl” jest e-production sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 12/16 44-100 Gliwice (dalej jako „e-production”).
2. Serwis PokochajFotografie.pl został stworzony w celu propagowania fotografii, w szczególności poprzez wydawanie magazynu „PokochajFotografie.pl”.
3. W celu przeglądania treści opublikowanych w serwisie „PokochajFotografie.pl” nie jest wymagana rejestracja użytkownika, za wyjątkiem danych objętych serwisem płatnym.
4. W celu uzyskania stałej nieodpłatnej prenumeraty miesięcznika „PokochajFotografie.pl”, dostępu do „Newslettera PokochajFotografie.pl” oraz innych materiałów marketingowych i promocyjnych związanych z z tematyką serwisu „PokochajFotografie.pl” w wersji elektronicznej niezbędna jest subskrypcja „Newslettera PokochajFotografie.pl” poprzez podanie adresu poczty elektronicznej użytkownika oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Dane osobowe użytkowników serwisu „PokochajFotografie.pl”, o których mowa w pkt 4 powyżej, są przetwarzane przez e-production zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 10, poz. 926, z późn. zm.) oraz wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6. Dane osobowe podawane przez użytkowników w serwisie „PokochajFotografie.pl” w związku z umieszczaniem w serwisie „PokochajFotografie.pl” wpisów w postaci komentarzy do artykułów są dostępne dla wszystkich użytkowników serwisu „PokochajFotografie.pl”. e-production nie ponosi odpowiedzialności w zakresie w jakim dane te mogą być wykorzystane przez osoby trzecie.
7. Opinie wyrażone serwisie „PokochajFotografie.pl” przez jego użytkowników nie zawsze są zgodne z opiniami „PokochajFotografie.pl”. Opinie wyrażane w artykułach są opiniami autorów. Serwis „PokochajFotografie.pl” nie ponosi za nie odpowiedzialności.
8. e-production dokłada wszelkiej staranności, aby treści dostępne w serwisie „PokochajFotografie.pl” nie naruszały jakichkolwiek praw użytkowników serwisu lub osób trzecich, jednakże PokochajFotografie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam ani działania podmiotów zamieszczających takie reklamy w serwisie „PokochajFotografie.pl”.
9. Niektóre obszary serwisu „PokochajFotografie.pl” mogą wykorzystywać tzw. cookies, tj. małe pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika serwisu „PokochajFotografie.pl” identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Więcej o cookies możesz dowiedzieć się

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe które:

– są zbierane i przetwarzane w ramach normalnego korzystania z serwisu PokochajFotografie.pl i jej funkcji, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz współpracujących z nami partnerów;
– są zbierane i przetwarzane w związku z dostępem użytkowników płatnych zasobów serwisu PokochajFotografie.pl – takie jak adresy e-mail i adresy korespondencyjne;
są zbierane i przetwarzane w związku z dostarczaniem Newslettera PokochajFotografie.pl – takie jak adresy e-mail subskrybentów.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych będzie e-production sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 12/16 44-100 Gliwice, adres e mail: redakcja@PokochajFotografie.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

W odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z dostępem użytkowników płatnych zasobów serwisu PokochajFotografie.pl dane są przetwarzane są na podstawie zgody użytkownika wyrażonej poprzez akceptacje przetwarzania cookies (więcej o naszych cookies możesz dowiedzieć się TUTAJ) oraz ze względu na to że przetwarzanie takie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której warunki przedstawione są TUTAJ. Takie dane przetwarzane są w celu:

– wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegającej na udostępnieniu danych objętych płatnym serwisem PokochajFotografie.pl;
– dokonywania pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać oferowane usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom;
– wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich potrzeb i zainteresowań.
– realizacji obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami a także realizacji obowiązków podatkowych w związku z zawartą umową.

W odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z dostarczaniem Newslettera PokochajFotografie.pl z dostępem użytkowników płatnych zasobów serwisu PokochajFotografie.pl dane są przetwarzane w oparciu o odrębna zgodę subskrybenta newslettera, Takie dane przetwarzane są w celu

– dostarczania „Newslettera PokochajFotografie.pl” osobom które wyraziły wolę jego otrzymywania .

Komu dane mogą być przekazywane?

Dane osobowe, bez względu na to w jakim celu i w jakim zakresie zostały zebrane, mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie „e-production” m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom badawczym, partnerom handlowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z wydanymi poleceniami. Lista partnerów: PayU, Google, Facebook, Twitter

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

W odniesieniu do danych gromadzonych w celu zapewnienia dostępu do treści serwisu PokochajFotografie.pl przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczna, a także po jej zakończeniu w celach:

– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
– statystycznych i archiwizacyjnych,
– maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

W odniesieniu do danych gromadzonych w celu dostarczania Newslettera PokochajFotografie.pl i innych celach marketingowych Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, lub do chwili zakończenia przekazywania zamówionych treści marketingowych.

Jakimi prawami dysponujesz?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, dysponujesz następującymi prawami:

– Masz dostęp do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
– Masz prawo żądania sprostowania Twoich danych,
– Możesz wnioskować o usunięcie Twoich danych
– Masz prawo (w określonych sytuacjach) prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
– Możesz wycofać zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie,
– Masz prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami, pisząc na adres e-mail: redakcja@PokochajFotografie.pl.

Możesz również wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

***

e-production zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany Polityki Prywatności obowiązują od chwili ich publikacji poprzez zamieszczenie w serwisie „PokochajFotografie.pl” Polityki Bezpieczeństwa uwzględniającej te zmiany.