Skip to main content

Fotograficzny Mastermind #80


Fotograficzny Mastermind #80 – Fotografia filmowa. Czy to jest praca marzeń każdego fotografa, kim jest fotosista, co to są werki i fotosy? Fotograficzny Mastermind to ciekawi ludzie o różnych poglądach, doświadczeniach, często odmiennych punktach widzenia. To właśnie dzięki tej różnorodności możemy rozmawiać na każdy temat i wyciągać nieszablonowe wnioski. Poznaj nas bliżej i dowiedz się, co nam w sercu gra i czym zajmujemy się na co dzień