Skip to main content

Fotograficzny Mastermind w Gliwicach – fotografowanie swojej okolicy

By Fotograficzny Mastermind, News, non profit

Fotograficzny Mastermind w Gliwicach – fotografowanie swojej okolicy Fotograficzny Mastermind to ciekawi ludzie o różnych poglądach, doświadczeniach, często odmiennych punktach widzenia. To właśnie dzięki tej różnorodności możemy rozmawiać na każdy temat i wyciągać nieszablonowe wnioski. Poznaj nas bliżej i dowiedz się,…

Read More

Fotograficzny Mastermind #94 – O przekraczaniu granic w fotografowaniu bliskich

By Fotograficzny Mastermind, News, non profit

Fotograficzny Mastermind #94 – O przekraczaniu granic w fotografowaniu bliskich Fotograficzny Mastermind to ciekawi ludzie o różnych poglądach, doświadczeniach, często odmiennych punktach widzenia. To właśnie dzięki tej różnorodności możemy rozmawiać na każdy temat i wyciągać nieszablonowe wnioski. Poznaj nas bliżej i…

Read More